html атрибут scrolling

Атрибут scrolling визначає, чи буде відображено смугу прокрутки в елементі <iframe>.

Як правило, смуга прокрутки з'являється в <iframe> коли зміст більший, ніж розмр <iframe>.

Якщо вміст фрейма не поміщається в відведені розміри, автоматично з'являються смуги прокрутки для перегляду інформації. У деяких випадках, смуги прокрутки порушують дизайн веб-сторінки, тому від них можна відмовитися. Для управління відображенням смуг прокрутки використовується атрибут scrolling.

1b8cba2bd0f247651886e5131a1c2527.png

Синтаксис

<iframe scrolling="auto|yes|no">

Атрибут scrolling може отримувати 3 значення :

auto

Смуга прокрутки з'являється при необхідності (без задання)

yes

Смуга прокрутки завжди відображається (навіть якщо вона не потрібна).

no

Смуга прокрутки ніколи не відображається (навіть якщо вона необхідна).

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

4+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута scrolling теґа <iframe>

See the Pen IFrame_scrolling_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут scrolling для тегу <iframe> не підтримується у HTML5. Використовуйте CSS властивості.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.