html атрибут name

Атрибут name вказує ім'я <iframe>.

Атрибут name може бути використаний для посилання на елемент в JavaScript, або як значення цільового атрибута <a> або елемента <form>, <input> чи <button>.

У звичайному HTML-документі при переході по посиланню у вікні браузера поточний документ замінюється новим. Щоб направити вміст у фрейм, він повинен мати унікальне ім'я, що задається атрибутом name. В цьому випадку при створенні посилання у <a> потрібно вказати атрибут target, значенням якого виступає ім'я фрейма.

6c06bfda48c33b08de02335b046f290d.png

Синтаксис

<iframe name="name">

Атрибут name може отримувати єдине значення :

name

Визначає ім’я елементa <iframe>.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

4+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута name теґа <iframe>

See the Pen IFrame_name_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


У XHTML атрибут name застарілий та згодом був видалений. Замість нього використовуйте атрибут id.