html атрибут longdesc

Атрибут longdesc задає URL на сторінку, яка містить довгий опис змісту елемента <iframe>.

Порада:

Атрибут longdesc настільки погано підтримується, що його краще не використовувати. Для того, щоб запропонувати довгий опис елемента <iframe> (при необхідності), просто створити посилання (яка буде видно всім) на сторінку з описом.

Синтаксис

<iframe longdesc="URL">

Атрибут longdesc може отримувати єдине значення :

URL

URL-адреса на сторінку, яка визначає зміст елемента <iframe>. Можливі значення: Абсолютний URL - вказує на інший веб-сайт (наприклад, longdesc=”http://www.example.com/description.txt”). Відносний URL - вказує на файл в межах веб-сайту (наприклад, longdesc="description.txt").

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута longdesc теґа <iframe>

<iframe src="/default.asp" width="200" height="200" longdesc="w3s.txt">


</iframe>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут longdesc для тегу <iframe> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.