html атрибут height

Атрибут height визначає висоту елементa <iframe> в пікселях.

Допускається використання значення в пікселах або відсотках. Якщо встановлений процентний запис, то розміри фрейма обчислюються щодо батьківського елементу - контейнера, де знаходиться тег <iframe>. У разі відсутності батьківського контейнера, в його якості виступає вікно браузера.

Якщо значення висоти або ширини не задані, то фрейм автоматично приймає розмір 300х150 пікселів.

f780c1aee2ccb1692204b3bb75be8957.png

Синтаксис

<iframe height="pixels">

Атрибут height може отримувати єдине значення :

pixels

Висота поточного фрейму у пікселях.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

4+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута height теґа <iframe>

See the Pen Input.height_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут height для тегу <iframe> у HTML5 може мати значення лише у пікселях, а в HTML 4.01 висота може бути визначена в пікселях або в %.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.