html атрибут valign

Атрибут valign тега <colgroup> встановлює вертикальне вирівнювання вмісту комірок в контейнері <colgroup>.

Без задання контент комірки розташовується по її вертикалі в центрі.

Синтаксис

<colgroup valign="top|middle|bottom|baseline">

Атрибут valign може отримувати 4 значення :

top

Вирівнювання вмісту комірок по верхньому краю рядка.

middle

Вирівнювання по середині.

bottom

Вирівнювання по нижньому краю.

baseline

Вирівнювання по базовій лінії, при цьому відбувається прив'язка вмісту комірок рядка до однієї лінії.

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <colgroup>

<table style="height:200px">


 <colgroup valign="top">


 <colgroup valign="bottom">


 <tr>


  <th>Month</th>


  <th>Savings</th>


 </tr>


 <tr>


  <td>January</td>


  <td>$100</td>


 </tr>


</table>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут valign тега <colgroup> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість vertical-align. Наприклад: <td style="vertical-align:bottom">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.