html атрибут charoff

Атрибут charoff HTML тега <colgroup> зміщує вміст групи колонок вліво або вправо щодо заданого символу.

Це працює, коли атрибут align встановлено як char, а для атрибута char в якості значення заданий символ.

Так, charoff = "3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff = "- 3" - змістити на три символу вліво.

Синтаксис

<colgroup charoff="number">

Атрибут charoff може отримувати єдине значення :

number

Визначає зміщення. Позитивне число вказує зміщення праворуч. Негативні числа задає зміщення ліворуч.

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута charoff теґа <colgroup>

<table style="width:100%">


 <colgroup align="left"></colgroup>


 <colgroup align="char" char="." charoff="2"></colgroup>


 <tr>


  <th>Month</th>


  <th>Savings</th>


 </tr>


 <tr>


  <td>January</td>


  <td>$100.00</td>


 </tr>


 <tr>


  <td>February</td>


  <td>$10.00</td>


 </tr>


</table>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут charoff HTML тега <colgroup> більше не підртимується в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.