html атрибут align

Атрибут align тега <colgroup> задає вирівнювання вмісту групи колонок по горизонталі. Цей атрибут діє на всі комірки в колонці, в тому числі і на заголовки таблиці, які визначаються елементом <th>. Щоб керувати вирівнюванням вмісту окремих колонок або комірок скористайтеся стилями або атрибутом align для тегів <th> та <td>.

Синтаксис

<colgroup align="left|right|center|justify|char">

Атрибут align може отримувати 5 значень :

left

Вирівнювання по лівому краю.

right

Вирівнювання по правому краю.

center

Вирівнювання по центру.

justify

Вирівнювання по ширині (одночасно по правому і лівому краю).

char

Вирівнювання по символу

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <colgroup>

<table style="width:100%">


 <colgroup span="2" align="left"></colgroup>


 <colgroup align="right"></colgroup>


 <tr>


  <th>ISBN</th>


  <th>Title</th>


  <th>Price</th>


 </tr>


 <tr>


  <td>3476896</td>


  <td>My first HTML</td>


  <td>$53</td>


 </tr>


</table>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут align тега <colgroup> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість text-align. Наприклад: <td style="text-align:right">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.