html атрибут type

Атрибут type визначає тип кнопки, що в свою чергу змінює поведінку кнопки. По зовнішньому вигляду кнопки різного типу не відрізняються, але кожен тим виконує свої функції.

9c06b9b56ca95d29407de1cb67be3c02.png

Порада:

Завжди вказуйте атрибут type для елемента <button>. Різні браузери, за замовчеванням, можуть використовувати різні типи.

Синтаксис

<button type="button|submit|reset|menu">

Атрибут type може отримувати 4 значення :

button

Звичайна кнопка.

submit

Кнопка для відправки даних форми на сервер.

reset

Кнопка для очищення введених даних форми і повернення значень в значення "без задання".

menu

Відкриває меню, що створене за допомогою елемента <menu>.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

6+

4+


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута type теґа <button>

See the Pen Button_type_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.