html атрибут name

Атрибута name визначає унікальне ім'я елемента <button>.

36a99966878526aad49a2a9da4d38234.png

Атрибут name використовується для відправлення значення кнопки на сервер, або для звернень до неї через JavaScript.

Нотатка:

Допускається використання однакових імен для кнопок в межах однієї форми, але при цьому необхідно, щоб вони мали різні значення (атрибут value). Ім'я кнопки може використовуватися при роботі клієнтських скриптів на мові Javascript.

Порада:

Атрибут name виступає в ролі атрибута id.

Синтаксис

<button name="name">

Атрибут name може отримувати єдине значення :

name

Унікальне ім'я форми. В якості імені використовується набір символів, включаючи числа і букви.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

6+

5+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута name теґа <button>

See the Pen Button_name_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.