html атрибут formtarget

Атрибут formtarget (HTML тега <button>) вказує браузеру, де показати відповідь, отриману після відправлення форми (вкладка, вікно, чи фрейм). За замовченням встановлено значення _self - відображає відповідь в поточному вікні. Атрибут використовується тільки для <button type = "submit".

Нотатка:

Теги frames and framesets не підтримуються в HTML5. Значення _parent, _top та framename тепер в використовується для тега iframes.

Нотатка:

Якщо атрибут formtarget використовується, то він перевизначає значення атрибута target елементу <form>.

Синтаксис

<button type="submit" formtarget="_blank|_self|_parent|_top|framename">

Атрибут formtarget може отримувати 5 значень :

_blank

Завантажує сторінку в нову вкладку браузера.

_self

Завантажує сторінку в поточну вкладку.

_parent

Завантажує сторінку у батьківський фрейм; якщо такого фрейма немає, то це значення працює як _self.

_top

Скасовує всі фрейми і завантажує сторінку в повному вікні браузера; якщо фреймів немає, то це значення працює як _self.

framename

Відповідь відображається у вікні <iframe> з вказаними ім'ям.

Переглядачі

Переглядач

9+

4+

5+

10.6+

10+

12+

Переглядач

4+

1+

4+

5+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута formtarget теґа <button>

See the Pen Button.formtarget_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут formtarget тега <button> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.