html атрибут formnovalidate

Атрибут formnovalidate вказує, що форм-дані не повинні бути перевірені (Перевірка визначається за здопомогою атрибута type, pattern чи required вашого елемента введення). Цей атрибут перевизначає атрибут novalidate тега <form>.

Атрибут formnovalidate використовується тільки з кнопками type="submit".

f71f14d1ea4723940fba9e872e039686.png

Синтакс

<button type="submit" formnovalidate>

Атрибут formnovalidate не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

5+

4+

5+

10.6+

10+

12+

Переглядач

4+

1+

4+

5+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута formnovalidate теґа <button>

See the Pen Button_formnovalidate_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут formnovalidate тега <button> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


У XHTML мінімізований запис атрибутів заборонений, атрибут formnovalidate повинен бути визначений як <button type="submit" formnovalidate="formnovalidate">.