html атрибут width

Атрибут width визначає ширину аплета в пікселях.

Синтаксис

<applet width="pixels">

Атрибут width може отримувати єдине значення :

pixels

Ширина об’єкту у пікселях (наприклад height=”100”).

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут width для тега <applet> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.