html атрибут height

Атрибут height визначає висоту аплета в пікселях.

Синтаксис

<applet height="pixels">

Атрибут height може отримувати єдине значення :

pixels

Вистота об’єкту у пікселях (наприклад height=”100”).

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут height для тега <applet> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.