html атрибут codebase

Атрибут codebase визначає шлях до папки, де зберігається файл з класом вказаний в значенні атрибутів code або classid.

Атрибут codebase повинен містити тільки ім'я папки, а не файлу.

Синтаксис

<applet codebase="URL">

Атрибут codebase може отримувати єдине значення :

URL

Задає URL-адресу ресурсу, який буде використовуватися об'єктом. Можливі значення: Абсолютний URL - вказує на дані на інший веб-сайт. Відносний URL - вказує на дані в межах веб-сайту.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут codebase для тега <applet> не підтримується у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.