html атрибут media

Атрибут media визначає, які медіа-пристрої оптимізовані для документу. Цей атрибут використовується для вказівки того, що цільовий URL призначений для спеціальних пристроїв (наприклад, iPhone), мови або друкуючих пристроїв. Атрибут media може приймати кілька значень.

Використовується тільки з атрибутом href.

Можливі оператори:

  • And - Вказує на оператор AND
  • Not - Вказує на оператор NOT
  • , - Вказує на оператор OR
Нотатка:

Цей атрибут є чисто консультативним.

Синтаксис

<a media="value">

Атрибут media може отримувати 22 значення :

all

Без задання. Підходить для всіх пристроїв.

aural

Синтезатори мови.

braille

Пристрої зворотного зв’язку Брайля.

handheld

Кишенькові пристрої (маленький екран, обмежена пропускна здатність).

projection

Проектори.

print

Для друку.

screen

Для екранів комп’ютерів.

tty

Телетайпи та аналогічні методи ЗМІ з використанням сітки символів із фіксированим кроком.

tv

Для пристроїв ТВ-телебачення.

width

Визначає ширину цільової області відображення. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (min-width:500px)".

height

Визначає висоту цільової області дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (max-height:700px)".

device-width

Визначає ширину цільового відображення/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-width:500px)".

device-height

Вказує висоту цільового відображення / паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-height:500px)".

orientation

Визначає орієнтацію цільового відображення/паперу. Можливі значення: "portrait" або "landscape" Приклад: media="all and (orientation: landscape)".

aspect-ratio

Визначає співвідношення ширина/висота цільової області дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)".

device-aspect-ratio

Задає співвідношення ширини_пристрою/висоти_пристрою цільового дисплея/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)".

color

Визначає кількість біт на колір цільового дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (color:3)".

color-index

Визначає кількість кольорів цільового дисплея який він може обробляти. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: "screen and (min-color-index:256)".

monochrome

Задає кількусть бітів на піксель в буфері кадру монохромних зображень. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (monochrome:2)".

resolution

Визначає щільність пікселів (точок на дюйм або точок на сантиметр) цільового відображення/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="print and (resolution:300dpi)".

scan

Визначає метод сканування на екрані телевізора. Можливі значення: "progressive" і "interlace". Приклад: media="tv and (scan:interlace)".

grid

Вказує, якщо пристрій виведення це сітка або растрове зображення. Можливі значення: "1" для сітки, і "0" в іншому випадку. Приклад: media="handheld and (grid:1)".

Переглядачі

Переглядач

Так

Так

Так

Так

Так


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута media теґа <a>

<a href="att_a_media.asp?output=print"


media="print and (resolution:300dpi)">


Open media attribute page for print.</a>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут media для теґу <a> з’явився тільки у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.