CSS selector #firstname

Цей селектор здійснює вибірку по ідентифікатору елемента.

Синтаксис

#id {


    css declarations;


}

Переглядачі

Переглядач
id

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Задаэ стиль для елементу з ідентифікатором id="firstname"

#firstname { 


    background-color: yellow;


}