CSS selector p::first-letter

Селектор ::first-letter задає стиль першої літери визначеного елемента. Селектор ::first-letter може бути використаний тільки для блокових елементів. Наступні властивості можуть бути використані з ::first-letter:

 • font
 • color
 • background
 • margin
 • padding
 • border
 • text-decoration
 • vertical-align (тільки якщо float="none")
 • text-transform
 • line-height
 • float
 • clear

Синтаксис

::first-letter {


  css declarations;


}

Переглядачі

Переглядач
first-letter

1.0

9.0

1.0

1.0

7.0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Обирає першу літеру кожного елементу `` і задає її стиль

p::first-letter { 


  font-size: 200%;


  color: #8A2BE2;


}