CSS selector a:active

Селектор :active використовується для вибірки та задання стилю активним посиланням.

Посилання стає активним, коли користувач натискає на нього.

Селектор :active може бути використаний на всіх елементах, а не тільки на посиланнях.

Селектор :active зазвичай використовується після селектора hover

Порада:

Використовуйте також селектори :link, :visited та :hover для стилізації посилань.

Нотатка:

Селектор :active майте йти завжди після селектору :hover, якщо він вказаний.

Синтаксис

:active {


  css declarations;


}

Переглядачі

Переглядач
active

4.0

7.0

2.0

3.1

9.6


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Обирає та задає стиль активного посилання.

a:active { 


  background-color: yellow;


}

Обирає і встановлює стиль елементів <p>, <h1> та <a> коли користувач натискає на них

p:active, h1:active, a:active {


  background-color: yellow;


}

Обирає і задає стиль посиланням (не відвідуваних на яких наведено курсор та активних)

/* unvisited link */


a:link {


  color: green;


}

/* visited link */


a:visited {


  color: green;


}

/* mouse over link */


a:hover {


  color: red;


}

/* selected link */


a:active {


  color: yellow;


}

Стилізує посилання

a.ex1:hover, a.ex1:active {


  color: red;


}

a.ex2:hover, a.ex2:active {


  font-size: 150%;


}