CSS function asin()

Опис

Функція asin() використовується для обчислення оберненого синус-значення в радіанах для заданого числа. Вона приймає один аргумент, яким є число, для якого потрібно обчислити обернений синус. Результатом функції буде число в радіанах.

Наприклад, якщо ми використовуємо asin(0.5), функція поверне значення 0.5236, що відповідає оберненому синусу числа 0.5 в радіанах.

Інші приклади:

  • asin(0): Поверне 0, оскільки синус 0 дорівнює 0.
  • asin(0.5): Поверне 0.5236, що відповідає оберненому синусу 0.5 в радіанах.
  • asin(-1): Поверне -1.5708, що відповідає оберненому синусу -1 в радіанах.

Важливо пам'ятати, що вхідне число повинно бути в діапазоні від -1 до 1, оскільки синус-функція визначена в цьому діапазоні. Якщо передане число виходить за цей діапазон, функція asin() поверне недійсне значення (NaN).

Порада:

Переконайтеся, що вхідне число знаходиться в діапазоні від -1 до 1. Використання чисел поза цим діапазоном призведе до недійсних значень.

Порада:

Результатом функції asin() є число в радіанах. Якщо вам потрібно вивести результат у градусах, використовуйте функцію deg() для конвертації радіанів в градуси.

Синтаксис

asin(number);
<number>

Числове значення, для якого потрібно обчислити обернений синус. Значення має бути в межах від -1 до 1.

Переглядачі

Переглядач

111

108

15.4

97

111

Переглядач

111

111

108

15.4


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Блоки, що обертаються за допомогою функції asin()